MANA คว้าสิทธิ์นวัตกรรมดีกรีเหรียญทองจากสวิสฯ

หน่วยงาน สวทช. (บริษัท แอดวาเทค จำกัด) มอบสิทธิ์นวัตกรรม Cell Enhanz นวัตกรรมเหรียญทอง 2021 Inventions Geneva ให้กับ บริษัท มานา เนเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร MANA (มานา) เพื่อพลิกโฉมวงการเสริมอาหาร ครั้งสำคัญของปี 2022 ด้วยความตั้งใจของเจ้าของแบรนด์ MANA ที่อยากสร้างโอกาสใหญ่ให้ดีลเลอร์และตัวแทนจำหน่ายเติบโตฝ่าวิกฤติ คุณเสาวภา ยุววุฑโฒ ที่ปรึกษาโปรแกรม ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.เป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเป้าหมายสำคัญของ สวทช. คือการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการดำเนินงานให้เกิดผล ตอบโจทย์ไปสู่การใช้งานจริง ในรูปแบบ BCG economy Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำทางเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ สำหรับการลงนามข้อตกลงในการมอบสิทธิ์นวัตกรรม Cell Enhanz ซึ่งเป็นนวัตกรรมเหรียญทอง 2021 Inventions Geneva รางวัลเกียรติยศ ระดับนานาชาติ ที่ทางทีมนักวิจัยจากหน่วยงาน สวทช. […]